top of page

Empower
Growth

Jon Øyvind Odland

Spesialist i svangerskap og kvinnehelse

Jon Øyvind har jobbet med kvinnehelse i over 40 år. Han startet på fødeavdelingen i Bodø i 1982, og har siden drevet forskningsprosjekter innen mor/ barn- helse og miljøgifter i mange ulike land, på alle kontinenter. Han er glødende engasjert i å bedre miljø og levekår for neste generasjon og å gi ufødte barn en så god start som mulig.


For Jon Øyvind er det viktigste å være et medmenneske og hjelpe deg gjennom små og store utfordringer i alle livets faser. 

bottom of page